facebook google plus youtube
Flota Auto Wrocław ul. Krakowska 1 (Galeria Sylwia), 50-424 Wrocław, woj. dolnośląskie Tel.: 504 245 555


Niskie ceny wynajmu!    Wrocław - Warszawa - Poznań    tel. 504 245 555

504 245 555

Regulamin

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW FLOTA AUTO

Warunki ogólne

Najemca powinien mieć ukończone 23 lata, prawo jazdy co najmniej 1 rok oraz dwa dokumenty tożsamości w tym prawo jazdy. Dla wynajmów indywidualnych kaucja zwrotna wynosi od 500 do 1.000 zł. W samochodach obowiązuje zakaz palenia.

Ceny

Wszystkie ceny są cenami netto za jedną dobę użytkowania pojazdu (24h). Znaczące przekroczenie ustalonego czasu zwrotu auta (powyżej 1h) skutkuje naliczeniem kolejnej doby wynajmu, chyba że zostanie to uzgodnione z pracownikiem "Flota Auto". Podane ceny obejmują pełne ubezpieczenie (AC i OC) obowiązujące na terenie UE.

Wynajem i zwrot pojazdu

Samochód podstawiamy czysty, spisujemy stan paliwa w zbiorniku. Oczekujemy, że zostanie zwrócony w takim samym stanie. W przeciwnym wypadku doliczymy koszty brakującego paliwa i myjni (30,00 PLN). Dobowy limit wynosi 300 kilometrów. Przekroczenie limitu kilometrów należy wcześniej uzgodnić z pracownikiem wypożyczalni "Flota Auto".

Jeśli zostanie przekroczony limit 300 kilometrów na dobę, bez wiedzy i zgody pracownika Flota Auto, wówczas zostanie naliczona dodatkowa opłata 40gr za każdy przekroczony kilometr.

Wypadki i kradzieże

W razie spowodowania kolizji przez Najemcę kaucja zostanie zatrzymana. Jeśli kolizja nie będzie spowodowana z winy wynajmującego lecz przez osobę trzecią, "Flota Auto" nie obciaży Najemcy żadnymi kosztami, pod warunkiem niezwłocznego poinformowania pracownika "Flota Auto" o zdarzeniu oraz spisania i przedłożenia w wypożyczalni oświadczenia sprawcy wypadku lub wezwania na miejsce zdarzenia Policji, która sporządzi odpowiednią notatkę z miejsca kolizji. W przypadku kradzieży "Flota Auto" nie obciaży Najemcy żadnymi kosztami jeśli ten będzie miał kluczyki, dowód rejestracyjny i ubezpieczenie od skradzionego samochodu. W przeciwnym razie Najemca ponosi nieograniczona odpowiedzialność.

Uszkodzenia

Ceny podane są w PLN, do kwot należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

 • W przypadku zagubienia kluczy pojazdu i/lub dokumentów Najemca zostanie obciążony dodatkową opłata.
 • Brak dowodu rejestracyjnego, polisy ubezpieczeniowej, tablicy rejestracyjnej lub naklejki rejestracyjnej na szybie 200,00 PLN. Każdy dzień postoju, spowodowany uzupełnieniem w/w rzeczy, 150,00 PLN.
 • Uzupełnienie brakującego paliwa w/g cennika BP Express + 35%.
 • Palenie tytoniu w samochodzie 200,00 PLN kara umowna.
 • Demontaż, podmiana, kradzież części wyposażenia samochodu lub dokonanie innych przeróbek czy zmian bez zgody Wynajmującego 3.000,00 PLN kara umowna.
 • Brak części wyposażenia samochodu nie wymienionych w cenniku opłata w/g cennika producenta + marża 15%.
 • Holowanie innych pojazdów wynajętym samochodem 500,00 PLN kara umowna.
 • Udostępnienie samochodu osobie nie uprawnionej do kierowania pojazdem 250,00 PLN kara umowna.
 • Jeżeli Najemca spowodował wypadek i uciekł z miejsca wypadku lub nie wykonał swoich obowiązków określonych w niniejszych warunkach, będzie również ponosił odpowiedzialność nieograniczoną.
 • Jeżeli Najemca przewozi wynajętym pojazdem zwierzęta ponosi pełna odpowiedzialność za powstałe zniszczenia lub uszkodzenia odbiegające od standardowej eksploatacji pojazdu.

Odpowiedzialność Najemcy

Najemca jest odpowiedzialny za wszelkie przestępstwa, które miały miejsce w trakcie trwania najmu, a które powiązane są z użytkowaniem wynajętego pojazdu, ponieważ Najemca był posiadaczem pojazdu. Najemca akceptuje, że "Flota Auto" udostępni Policji lub innym upoważnionym organom, dane osobowe Najemcy, z uwzględnieniem ustawy o ochronie danych osobowych.

Opłaty dodatkowe

 • podane ceny są cenami netto
 • po przekroczeniu 2 godzin opłata naliczana jest jak za całą dobę
 • podstawienie na terenie Wrocławia 50 PLN
 • zwrot zabrudzonego samochodu 50 PLN
 • kaucja zwrotna 500 zł - samochód osobowy
 • kaucja zwrotna 1000 zł - samochód dostawczy
 • limit 300 km / dobowy, przekroczenie limitu należy uzgodnić z pracownikiem Flota Auto